- Când vorbesc femeile cel mai puţin?- Când vorbesc femeile cel mai puţin?
- În februarie! Fiindcă e cea mai scurtă lună.