Adam e bărbat, lui i se cuvine

Dumnezeu  tocmai  terminase  de  făcut  Universul  şi  în  sacul  lui  mai  avea  câteva  rămăşiţe.  Vrând  să  le  împartă  şi  pe  acestea, se duse la Adam  şi  Eva.
- Copiii  mei,  mai  am  două  daruri  pentru  voi.  Aş  vrea  să  vă  alegeţi.  Mai întâi, cine vrea abilitatea de a urina stând în picioare?  Adam  şi  Eva  se gândiră  ce  se  gândiră,  şi, până  la  urmă,  Adam  zise:
- Doamne, te rog, dă-mi mie chestia asta. 
- Stai  să  vedem  ce  părere  are  şi  Eva,  spuse  Dumnezeu.   Eva  răspunse: 
- Doamne,  Adam  e  bărbat,  lui  i  se  cuvine. Şi  Dumnezeu  îi  dădu  astfel  bărbatului abilitatea de a urina stând în picioare. Apoi, îi  dădu  sacul  cu  daruri  lui  Adam  să  îi  dea Evei ce mai  rămăsese.  Adam  deschise  sacul  şi  spuse: 
- Ia  să  vedem  ce  avem  aici.  Aha, orgasme multiple!