Fată, ce greutate ai?

Fată,  ce  greutate  ai? 
- E un secret... 
- Spune-mi  măcar  primele  trei  cifre...